A40

Llanddewi Felffre i Benblewin

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Hafan

Croeso i wefan Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Gwelliannau’r A40 Llanddewi Felffre i Benblewin.

Mae gwybodaeth yn ymwneud ag Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus i gynigion ffyrdd ar gael yma: Angen Gwybod

Y Newyddion Diweddaraf

Ar ddydd Mercher 24ain o Fawrth 2021, cyhoeddodd Gweinidog Economi a Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ei Lythyr Penderfyniad. Cyhoeddwyd hefyd Adroddiad...
Darllen Mwy
24th March 2020

Ymchwiliad ar Gau

Fe wnaeth yr Ymchwiliad gau’n swyddogol ar 19 Mawrth 2020, ac ni fydd unrhyw gyflwyniadau neu dystiolaeth pellach yn cael...
Darllen Mwy
Mae manylion am amserlen y Rhaglen diweddaraf ar gael i’w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu’r PDF cyhoeddedig...
Darllen Mwy
Mae'r Arolygiaeth Gynllunio wedi cyhoeddi'r cyngor canlynol ynglŷn â Ymchwiliadau Cyhoeddus: COVID19 – Site Visits, Hearings and Inquiries
Darllen Mwy
Mae manylion am amserlen y Rhaglen diweddaraf ar gael i’w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu’r PDF cyhoeddedig...
Darllen Mwy
19th February 2020

Cyhoeddi Rhaglen yr Ymchwiliad

Mae manylion am amserlen y Rhaglen ar gael i'w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu'r PDF cyhoeddedig PID.003...
Darllen Mwy
Mae Proflenni Tystiolaeth Ymatebwyr wedi cael ei derbyn a’i gyhoeddi. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi tynnu ei wrthwynebiad yn ôl...
Darllen Mwy
Mae Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Phroflenni Tystiolaeth Tystion Llywodraeth Cymru ar gael i’w gweld/lawrlwytho trwy dudalen we Llyfrgell...
Darllen Mwy
Mae Nodiadau’r Arolygydd o’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2020 wedi cael eu cyhoeddi fel dogfen Ymchwiliad -...
Darllen Mwy
12th January 2020

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

Bydd y cyfarfod Cyn-Ymchwiliad yn cael ei gynnal ar 15 Ionawr 2020. Bydd y cyn-ymchwiliad yn cael ei gynnal yn...
Darllen Mwy

Canlyniad yr Ymchwiliad

Ar dydd Mercher 24ain o Fawrth 2021, cyhoeddwyd llythyr penderfyniad Gweinidog Economi a Trafnidiaeth, ac hefyd Adroddiad yr Arolygwr. Gweler y ddau ddogfen isod.

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

Prif ddiben y Cyfarfod Cyn-ymchwiliad yw trafod y trefniadau ymarferol ar gyfer yr Ymchwiliad, a helpu’r holl bartïon â buddiant i baratoi ar gyfer yr Ymchwiliad.

Gwahoddir y rhai sy’n bwriadu ymddangos yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus i fynychu’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad, a bydd yn ddefnyddiol iddynt wneud hynny. 

Mae’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad yn rhoi cyfle i’r Arolygydd baratoi rhaglen ar gyfer yr Ymchwiliad trwy amlygu pwy sy’n dymuno cymryd rhan a pha mor hir y gallai eu tystiolaeth ei gymryd.

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Mae’r Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus wedi’i drefnu i ddechrau ddydd Mawrth 10 Mawrth 2020. Mae manylion ar gael isod ynglŷn â’r dogfennau cyhoeddedig, y rhaglen, a’r lleoliad.

Llyfrgell yr Ymchwiliad

Dewch o hyd i’r holl ddogfennau a gyhoeddwyd drwy gydol yr Ymchwiliad hyd yma, gan gynnwys Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Dogfennau Craidd.

Rhaglen yr Ymchwiliad

Gellir dod o hyd i wybodaeth am sesiynau, dyddiadau a mynychwyr yr Ymchwiliad, a chwilio am y wybodaeth honno, yn y fan hon.

Lleoliad yr Ymchwiliad

Y Lleoliad yr Ymchwiliad. Y ganolfan ar gyfer pob sesiwn a chyfarfod drwy gydol yr Ymchwiliad. Darperir map a gwybodaeth am y lleoliad.

Unigolion Allweddol

Arolygydd

Aidan McCooey (BA (Hons) MSc MRTPI)

Swyddog y Rhaglen

Tracey Smith