Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

Cynhaliwyd y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad ar ddydd Mercher 15 Ionawr 2020 am 10:00 am.

Agenda

  1. Cyflwyniad a Materion Rhagarweiniol
  2. Diben yr Ymchwiliad
  3. Y Gorchmynion Drafft a Gwybodaeth Amgylcheddol
  4. Cwmpas y Dystiolaeth yn yr Ymchwiliad
  5. Cymryd rhan yn yr Ymchwiliad
  6. Y Weithdrefn yn yr Ymchwiliad
  7. Amserlen
  8. Dogfennau a Cwestiynau
  9. Unrhyw Fater Arall

Cliciwch yma a am gopi o’r ddogfen agenda a gylchredwyd yn ystod y Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad.

Neuadd Bentref Llanddewi Felffre

Neuadd Bentref Llanddewi Felffre,
Glan Preseli,
Llanddewi Felffre
Arberth
SA67 7PG

Dyddiad: Dydd Mercher 15 Ionawr 2020
Amser Cychwyn: 10:00am