Llyfrgell yr Ymchwiliad

Llyfrgell yr Ymchwiliad

Llyfrgell yr Ymchwiliad

Storfa yw hon ar gyfer yr holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Ymchwiliad.

Noder: Mae ymatebion Llywodraeth Cymru i’r Gwrthwynebwyr wedi’u cynnwys gyda’r gwrthwynebiad perthnasol o dan Ymatebwyr i Orchmynion Statudol Drafft Cyhoeddedig .

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.

Mae Llyfrgell yr Ymchwiliad yn cynnwys y prif adrannau canlynol:

Mae hwn yn amlinellu ffeithiau’r achos ar ran yr hyrwyddwr. Bydd yn amlinellu safbwynt yr hyrwyddwr ac yn cyflwyno darlun llawn o’r achos.

Gohebiaeth yn ymwneud â’r gorchmynion statudol drafft cyhoeddedig. Mae hyn yn cynnwys yr holl wrthwynebwyr, cefnogwyr, gwrthwynebiadau a dynnwyd yn ôl a sylwadau hyd yma.

Mae’r adran hon yn cynnwys lliaws o ddogfennau sy’n ceisio darparu gwybodaeth gefndir hanfodol ynglŷn â’r Ymchwiliad.

Mae dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a/neu a gyflwynwyd ynglŷn â’r Ymchwiliad, a chwestiynau ac ymatebion a gyflwynwyd ynglŷn â’r Ymchwiliad ar gael yma.

Dogfennau Proflen Dystiolaeth ar gyfer pob ymatebwr a fydd yn ymddangos yn yr Ymchwiliad. Bydd y rhain yn cynnwys ffeithiau a barn arbenigol sy’n deillio o wybodaeth broffesiynol neu leol yr ymatebwyr.

Mae’r holl ddogfennau sy’n ymateb i achos pob gwrthwynebwr ar gael yma.

Gellir dod o hyd i ddogfennau penodol yn un o’r storfeydd adneuo a ddynodwyd ar gyfer yr Ymchwiliad hwn. Gellir canfod lleoliad pob storfa ar y dudalen Lleoliadau Adneuo.