Llyfrgell yr Ymchwiliad

Datganiad Achos yr Hyrwyddwr

Datganiad Achos yr Hyrwyddwr

Mae hwn yn amlinellu ffeithiau’r achos ar ran yr hyrwyddwr. Bydd yn amlinellu safbwynt yr hyrwyddwr ac yn cyflwyno darlun llawn o’r achos.

Gweler Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr isod.

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.

Datganiad Amlinellol - Cyhoeddwyd 12-Rhag-2019

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.0.1Datganiad Amlinellol

Gweld

Prif Dyst - Mr Mark Dixon

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.1.1Rhan A - Datganiad Polisi

Gweld

WG 1.1.2Rhan B - Datganiad o'r Angen

Gweld

WG 1.1.3Rhan C - Datganiad Cryno

Gweld

WG 1.1.4Rhestr Gwallau

Gweld

Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo