Llyfrgell yr Ymchwiliad

Dogfennau a Chwestiynau’r Ymchwiliad

Dogfennau a Chwestiynau'r Ymchwiliad

Storfa yw hon o’r holl ddogfennau, cwestiynau ac ymatebion a gyhoeddwyd yn rhan o’r Ymchwiliad.

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.

Dogfennau'r Ymchwiliad Lleol (PID)

ReferenceDocument TitleDocument DateDownload
PID.001Nodiadau'r Arolygydd o'r Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad ar 15 Ion 2020Arolygydd22-Jan-2020

Gweld

PID.002Hysbyseb o’r Ymchwiliad Lleol CyhoeddusLlywodraeth Cymru22-Jan-2020

Gweld

PID.003Rhaglen yr Ymchwiliad (diweddariad 27.02.2020) – yn ddarostyngedig i newidiadauArolygydd27-Feb-2020

Gweld

PID.004Crynodeb Gweithredol Strategaeth Rheilffyrdd Consortiwm Cludiant Integredig De-orllewin Cymru gan AECOMThomas Wheeler (R0015)03-Mar-2020

Gweld

PID.005Datganiad Agoriadol Cwnsler Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru10-Mar-2020

Gweld

PID.006Llawlyfr Llwybrau Amgen gan WrthwynebwyrLlywodraeth Cymru10-Mar-2020

Gweld

PID.007Cofrestr o Weithredion a Ymrwymiadau Algylcheddol (REAC)Llywodraeth Cymru11-Mar-2020

Gweld

PID.007aDiweddariad REAC gyda llythyr gan Gyfoeth Naturiol CymruLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.008Sir Benfro - Derbyn AddasiadauLlywodraeth Cymru09-Mar-2020

Gweld

PID.009Nodyn ar Esboniad Porthladd AberdaugleddauLlywodraeth Cymru11-Mar-2020

Gweld

PID.010Nodyn ar Linell Amser Cyhoeddiadau ar Newid HinsawddLlywodraeth Cymru11-Mar-2020

Gweld

PID.011Nodyn ar Adolygiad Data DamweiniauLlywodraeth Cymru12-Mar-2020

Gweld

PID.012Gwrthwynebwyr i'r Llwybrau Amgen - DOGFEN BYW (diweddarwyd 17/03/20)Swyddog y Rhaglen17-Mar-2020

Gweld

PID.013Uwchgynlluniau Amgylcheddol wedi'u diweddaruLlywodraeth Cymru17-Mar-2020

Gweld

PID.014Nodyn ar Ddosbarthiad Llawlyfr Llwybrau AmgenLlywodraeth Cymru17-Mar-2020

Gweld

PID.015Archwiliad Diogelwch Hewl - Adroddiad Eithriadau Mawrth 2020Llywodraeth Cymru17-Mar-2020

Gweld

PID.016Canlyniadau Arolwg Coedyddiaeth / Coed Unigol / Grŵp CoedLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

Gweld

Gweld

PID.017Diweddariad Comisiwn Dylunio CymruLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.018Hysbysiad Contract am Gweithfeydd Tynnu Statws Cefnffordd a Teithio LlesolLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.019Nodyn ar newidiadau hanesyddol yng nghostau'r Cynllun a lliniaru gor-redeg costauLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.020Nodyn ar effeithiau dilau tollau'r Bont CleddauLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.021Strwythurau - Lliniaru Ystlumod a Lleoliadau CroesiLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.022Nodyn ar crynodeb cefnogwyr, gwrthwynebwyr a cynrychiolaethauLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.023Tabl Safleoedd DiwylliannolLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.024Nodyn ar Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)Llywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.025Cytundeb Mr & Mrs PeettLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.026Tynnu'n Ôl Llwybrau Amgen (PID.006) gan Mr & Mrs PeettLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.027Datganiad Cloi Cwnsler Llywodraeth CymruLlywodraeth Cymru19-Mar-2020

Gweld

PID.028Counsel's Legal Note on Heathrow DecisionWelsh Government19-Mar-2020

View

Cwestiynnau ac Atebion yr Ymchwiliad Cyhoeddus (PIQ)

ReferenceTitle/SubjectRaised ByResponse ByDocument DateDownload
Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo