Llyfrgell yr Ymchwiliad

Dogfennau Craidd

Dogfennau Craidd

Storfa yw hon ar gyfer yr holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Ymchwiliad.

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.

Mae Dogfennau Craidd yn cynnwys y prif adrannau canlynol:

Mae’r holl ddogfennau sy’n ymwneud â Phroflenni Tystiolaeth yr Hyrwyddwr ar gael yma.

Gorchmynion Statudol Drafft cyhoeddedig sy’n ymwneud â’r cynllun.

Yr holl ddogfennau a gyhoeddwyd yn rhan o Ddatganiad Amgylcheddol y cynllun.

Casgliad o ddogfennau â traws-gyfeiriwyd drwy gydol Datganiad Achos yr Hyrwyddwr a Proflenni Tystiolaeth.

Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo