Llyfrgell yr Ymchwiliad

Gorchmynion Statudol Drafft

Gorchmynion Statudol Drafft

Rhestrir isod yr holl Orchmynion Statudol Drafft cyhoeddedig sy’n ymwneud â’r Cynllun.

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.
ReferenceDocument TitleDownload
2.01.01Draft Line Order

View

2.01.02Draft Line Order - Cover Sheet

View

2.01.03Draft Line Order - Plan

View

2.02.01Draft Side Roads Order

View

2.02.02Draft Side Roads Order - Cover Sheet

View

2.02.03Draft Side Roads Order - Keyplan

View

2.02.04Draft Side Roads Order - Site Plan 1

View

2.02.05Draft Side Roads Order - Site Plan 2

View

2.02.06Draft Side Roads Order - Site Plan 3

View

2.02.07Draft Side Roads Order - Schedule

View

2.03.01Draft Compulsory Purchase Order

View

2.03.02Draft Compulsory Purchase Order - Cover Sheet

View

2.03.03Draft Compulsory Purchase Order - Keyplan

View

2.03.04Draft Compulsory Purchase Order - Site Plan 1

View

2.03.05Draft Compulsory Purchase Order - Site Plan 2

View

2.03.06Draft Compulsory Purchase Order - Site Plan 3

View

2.03.07Draft Compulsory Purchase Order - Schedule

View

2.04.01Public Notice - Line & Side Road Order

View

2.04.02Public Notice - Notice of Determination

View

2.04.03Public Notice - Notice of ES & SIAA

View

2.04.04Public Notice - Public Exhibition Notice

View

2.04.05Public Notice - CPO Public Notice

View

2.04.06Public Notice - CPO Site Notice

View

2.04.07Public Notice - Notice of Intention for Pre-Inquiry Meeting

View

2.04.08Public Notice - Notice of Public Local Inquiry Details

View

2.04.09Public Notice - Alternatives

View

2.05.01Letter - 100 Metre Letter Drop

View

2.05.02Letter - Line and Side Road Order

View

2.05.03Letter - Deposit Points

View

2.05.04Letter - Statutory Bodies

View

2.05.05Letter - Non-Statutory Bodies

View

2.05.06Letter - CPO Letter (Table 1 with No Essential Licence)

View

2.05.07Letter - CPO Deposit Points

View

2.05.08Letter - Agents & Solicitors

View

2.05.09Letter - (Table 1 with Essential Licence)

View

2.05.10Letter - CPO Mortgagees

View

2.05.11Letter - Table 2 Interests

View

2.05.12Letter - Relevant Date

View

2.05.13Letter - Pre-Inquiry Meeting

View

2.05.14Letter - Outline Statement

View

2.05.15Letter - Statement of Case

View

2.05.16Letter - Alternatives

View

2.06.01Ancillary Documents - Explanatory Statement

View

2.06.02Ancillary Documents - Statement of Reasons

View

2.06.03Ancillary Documents - Land Referencing Site Plan 1

View

2.06.04Ancillary Documents - Land Referencing Site Plan 2

View

2.06.05Ancillary Documents - Land Referencing Site Plan 3

View

2.06.06Ancillary Documents - Land Referencing Schedule

View

Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo