Llyfrgell yr Ymchwiliad

Proflenni Tystiolaeth

Proflenni Tystiolaeth

Bydd Proflenni Tystiolaeth yr Hyrwyddwr yn cael eu lanlwytho yma pan fyddant wedi cael eu cyhoeddi. Disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi ar 4 Chwefror 2020 neu ar ôl hynny.

I weld proflenni tystiolaeth a gyflwynwyd gan ymatebwyr, ewch i’r dudalen Proflenni Tystiolaeth Ymatebwyr .

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.

Datganiad Amlinellol - Cyhoeddwyd 12-Rhag-2019

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.0.1Datganiad Amlinellol

Gweld

Prif Dyst - Mr Mark Dixon

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.1.1Rhan A - Datganiad Polisi

Gweld

WG 1.1.2Rhan B - Datganiad o'r Angen

Gweld

WG 1.1.3Rhan C - Datganiad Cryno

Gweld

WG 1.1.4Rhestr Gwallau

Gweld

Traffig & Economeg - Mr Philip Thiele

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.2.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth Traffig ac Economeg

Gweld

WG 1.2.2Traffic & Economics Proof of Evidence

View

WG 1.2.3Appendices to Traffic & Economics Proof of Evidence

View

Peirianneg - Mr Tom Edwards

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.3.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth Peirianneg

Gweld

WG 1.3.2Engineering Proof of Evidence

View

WG 1.3.3Appendices to Engineering Proof of Evidence

View

WG 1.3.4Llanffalteg Road Overbridge updated GA drawing (1.8m parapets)

View

Amgylchedd - Mr Andrew Sumner

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.4.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth yr Amgylchedd

Gweld

WG 1.4.2Environmental Proof of Evidence

View

WG 1.4.3Appendices of Environmental Proof of Evidence

View

WG 1.4.4Errata

View

WG 1.4.5Addendum - Arboricultural Survey Results / Individual Trees / Tree Groups

View

View

View

WG 1.4.6Addendum - Gazetteer of Cultural Sites Table (PID.023)

View

Ecoleg - Mr Pete Wells

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.5.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth Ecoleg a Chadwraeth Natur

Gweld

WG 1.5.2Ecology Proof of Evidence

View

WG 1.5.3Appendices of Ecology Proof of Evidence

View

WG 1.5.4Errata

View

Sŵn - Mr David Hiller

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.6.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth Sŵn

Gweld

WG 1.6.2Noise Proof of Evidence

View

WG 1.6.3Appendices of Noise Proof of Evidence

View

WG 1.6.4Errata

View

WG 1.6.5Appendix to Errata

View

Cynllunio & Datblygu Cynaliadwy - Mr John Davies

ReferenceDocument TitleDownload
WG 1.7.1Crynodeb o Broflen Dystiolaeth Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy

Gweld

WG 1.7.2Planning & Sustainable Development Proof of Evidence

View

WG 1.7.3Errata

View

WG 1.7.4Amendment

View

Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo