Newyddion

Newyddion

Dewis y Gweinidog & Cyhoeddiad Adroddiad yr Arolygwr Cynllunio

24th March 2021
Ar ddydd Mercher 24ain o Fawrth 2021, cyhoeddodd Gweinidog Economi a Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ei Lythyr Penderfyniad. Cyhoeddwyd hefyd Adroddiad yr Arolygwr Cynllunio am y Cynllun. Gall y ddau ddogfen…
Darllen Mwy

Ymchwiliad ar Gau

24th March 2020
Fe wnaeth yr Ymchwiliad gau’n swyddogol ar 19 Mawrth 2020, ac ni fydd unrhyw gyflwyniadau neu dystiolaeth pellach yn cael eu derbyn.
Darllen Mwy

Rhaglen yr Ymchwiliad wedi’i Diweddaru

18th March 2020
Mae manylion am amserlen y Rhaglen diweddaraf ar gael i’w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu’r PDF cyhoeddedig PID.003 .
Darllen Mwy

Coronafeirws (COVID-19) a Ymweliadau Safle, Gwrandawiadau a Ymchwiliadau

16th March 2020
Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi cyhoeddi’r cyngor canlynol ynglŷn â Ymchwiliadau Cyhoeddus: COVID19 – Site Visits, Hearings and Inquiries
Darllen Mwy

Rhaglen yr Ymchwiliad wedi’i Diweddaru

28th February 2020
Mae manylion am amserlen y Rhaglen diweddaraf ar gael i’w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu’r PDF cyhoeddedig PID.003 .
Darllen Mwy

Cyhoeddi Rhaglen yr Ymchwiliad

19th February 2020
Mae manylion am amserlen y Rhaglen ar gael i’w gweld drwy dudalen Rhaglen yr Ymchwiliad , neu’r PDF cyhoeddedig PID.003 .
Darllen Mwy

Cyhoeddi Proflenni Tystiolaeth Ymatebwyr

18th February 2020
Mae Proflenni Tystiolaeth Ymatebwyr wedi cael ei derbyn a’i gyhoeddi. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi tynnu ei wrthwynebiad yn ôl ar yr amod bod yr Hyrwyddwr yn rhoi mesurau lliniaru…
Darllen Mwy

Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Phroflenni Tystiolaeth

5th February 2020
Mae Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Phroflenni Tystiolaeth Tystion Llywodraeth Cymru ar gael i’w gweld/lawrlwytho trwy dudalen we Llyfrgell yr Ymchwiliad. Mae copïau caled o’r dogfennau hyn wedi cael…
Darllen Mwy

Terfynau Amser Allweddol a Diweddariad Tyst Arbenigol

27th January 2020
Mae Nodiadau’r Arolygydd o’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2020 wedi cael eu cyhoeddi fel dogfen Ymchwiliad – PID.001 . Mae’r Hysbysiad ffurfiol wedi cael ei gyhoeddi hefyd…
Darllen Mwy

Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad

12th January 2020
Bydd y cyfarfod Cyn-Ymchwiliad yn cael ei gynnal ar 15 Ionawr 2020. Bydd y cyn-ymchwiliad yn cael ei gynnal yn y lleoliad Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad dynodedig.
Darllen Mwy