Newyddion

Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Phroflenni Tystiolaeth

Mae Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Phroflenni Tystiolaeth Tystion Llywodraeth Cymru ar gael i’w gweld/lawrlwytho trwy dudalen we Llyfrgell yr Ymchwiliad. Mae copïau caled o’r dogfennau hyn wedi cael eu gosod yn y lleoliadau adneuo a restrir yn yr Hysbysiad Cyhoeddus (PID.002 ), lle y gellir eu harchwilio ar bob awr resymol o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae copïau o unrhyw ddogfennau y bwriedir cyfeirio atynt mewn tystiolaeth wedi cael eu gosod yn Neuadd y Sir, Cyngor Sir Penfro, Hwlffordd, SA61 1TP lle y gellir eu harchwilio erbyn hyn o 9.00am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yna yn Lleoliad yr Ymchwiliad tra bydd yr Ymchwiliad yn mynd rhagddo.