Newyddion

Terfynau Amser Allweddol a Diweddariad Tyst Arbenigol

Mae Nodiadau’r Arolygydd o’r Cyfarfod Cyn-ymchwiliad a gynhaliwyd ar 15 Ionawr 2020 wedi cael eu cyhoeddi fel dogfen Ymchwiliad – PID.001 . Mae’r Hysbysiad ffurfiol wedi cael ei gyhoeddi hefyd fel PID.002 .

Sylwer bod y Tyst Arbenigol ar Drafnidiaeth a enwyd yn y Nodiadau o’r Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad uchod wedi newid – bydd Philip Thiele yn ymddangos bellach yn lle Andrew Bamforth.

Terfynau Amser Allweddol:

Dylai ymatebwyr roi cadarnhad i Swyddog y Rhaglen cyn gynted â phosibl os ydynt yn dymuno ymddangos yn yr Ymchwiliad.

Y terfyn amser targed ar gyfer proflenni tystiolaeth yw 12 Chwefror 2020 a dylid eu hanfon at Swyddog y Rhaglen fel yr amlinellwyd yn y llythyr cychwynnol/neges e-bost gychwynnol at Ymatebwyr a Nodiadau’r Cyfarfod Cyn-Ymchwiliad.

Dylai unrhyw awgrymiadau ynglŷn â dewisiadau amgen ar gyfer y cynllun gael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ddi-oed ac erbyn 25 Chwefror 2020 fan bellaf.

Dylid cyflwyno ceisiadau am eglurhad gan dystion Llywodraeth Cymru erbyn 3 Mawrth 2020 a dylai Llywodraeth Cymru ymateb erbyn dechrau’r Ymchwiliad (os oes modd).